• 15%-20% Έκπτωση στα ελαστικά, 30% Έκπτωση στις Μπαταρίες

    Η Προσφορά ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Adress: Deinarchou 1 , Larnaca, Cyprus
Tel: 99997711
Fax: 24322904
Facebook: S. D. Auto Aid Tyres & Road Service