• Έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) στην τελική τιμή.

  • Εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση.

    Η Προσφορά ισχύει μέχρι 31/12/2020.

A.N. VICTOROS LTD

Εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση για κάθε τύπο κλειδαριάς, με σύγχρονες μεθόδους και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

  • Ανοίγματα – Ξεκλειδώματα Αυτοκινήτων.
  • Αντιγραφή Remote Control.
  • Κατασκευή Ηλεκτρονικών κλειδιών (Immobilizer).
  • Επιδιορθώσεις και αντικαταστάσεις κλειδαριών, παντός τύπου και μάρκας.

Όταν ετοιμάσει δικό του και μας το στείλει, το αλλάζουμε.

Επίσης θα μου στείλει και για τις άλλες του δουλειές. Θα σε ενημερώσω.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Σταδίου 52, 5280 Παραλίμνι.
Τηλ: 23822626
Direct Tel:  23811666
Mob: 99605346
e-mail: antonis@victoros.com
web site: http://www.victoros.com