• ΕΚΠΤΩΣΗ 20%  ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

  • ΕΚΠΤΩΣΗ 20% Ε FOR PERSONAL TRAINING

  • ΕΚΠΤΩΣΗ 20%  FOR CLASSES

    Η Προσφορά ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: 16 Ιουνίου 1943 9, Λεμεσός.
Τηλ: 99577489, 99873409
E-mail: mylonasp@hotmail.com
Facebook: Muscle King Fitness – Gym