Trikkis Energy
Φωτοβολταϊκά Συστήματα

 • Επιπρόσθετη Έκπτωση Πέντε τοις εκατό (5%) στην προσφορά, για κατόχους Πλατινένιας Κάρτας ΟΔ.Υ.ΚΥ (OD.Y.KYPlatinum Card).

 • Δωρεάν μελέτη, για κατόχους οποιασδήποτε κάρτας ΟΔ.Υ.ΚΥ.

Η προσφορά αυτή ισχύει μέχρι 02 Οκτωβρίου 2019.

 Η TrikkisEnergy µέλος του Ομίλου Τρίκκη, ο οποίος δραστηριοποιείται µε επιτυχία στην Κυπριακή αγορά από το 1961, δημιουργήθηκε το 2005, επεκτείνοντας τις εργασίες του Ομίλου, στο τομέα των τεχνολογιών εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, µε την χρήση φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Αποστολή μας είναι, να καλυτερεύουμε την ζωή των ανθρώπων, μέσω της ενέργειας:

 • Να παράγουμε ενέργεια και να την διαθέτουμε για ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης.
 • Να κάνουμε ορθολογικό σχεδιασμό των συστημάτων ενέργειας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας μοντέρνες τεχνικές και εξοπλισμό, σε αντιπαραβολή του κόστους.
 • Να παράγεται, η ενέργεια που χρειάζεται, από ανανεώσιμες πηγές.

Αυτό επιτυγχάνεται, µέσω των καινοτόμων ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε, σε συνεργασία µε κορυφαίους Ευρωπαίους κατασκευαστές και του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού μας, στο οποίο εντάσσονται επιστήμονες – μελετητές, µέλη του ΕΤΕΚ, καθώς και έμπειροι τεχνικοί εγκαταστάσεων, πρόθυμοι να αναλύσουν τις ανάγκες σας και να σας παρουσιάσουν όλες τις προσφερόμενες λύσεις, οι οποίες εφαρμόζουν καλυτέρα στην περίπτωση σας.

Μπορείτε, να μας γνωρίσετε καλύτερα μέσω της ιστοσελίδας μας, www.trikkisenergy.com,  που αποτελεί πηγή εξειδικευμένης γνώσης, για την βέλτιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενεργείας, µε πολύ πληροφόρηση, τιμές προϊόντων και διαδικτυακές πωλήσεις, μοντέλα σχεδιασμού και υπολογισμούς αυτόνομων και διασυνδεμένων ΦΒ συστημάτων.

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα μας:

 • Μεγάλοφάσμαυπηρεσιώνγιαοποιοδήποτεσύστηµα
 • Προϊόντααποκλειστικάαπόαξιόπιστουςπιστοποιημένουςκατασκευαστές
 • Άρτιατεχνικήυποστήριξηπρινκαιμετάτηνεγκατάσταση
 • Εμπειρίαπέραντων 1000 εγκαταστάσεωνΠαγκύπρια,
 • Οργανόγραμμακαιδιαδικασίεςγιααποτελεσματικότερηεκτέλεσηςόλωντωνλειτουργιώνμας
 • ΤριπλήπιστοποίησηστασυστήματαΔιαχείρισηςΠοιότητας ISO9001, ΑσφάλειαςκαιΥγείαςΟSHAS 18001 καιΠεριβαλλοντικήςΔιαχείρισης ISO14001
 • Εγγύησηγιατημέγιστηαπόδοσητηςεπένδυσήςσας
 • Ιστορίααξιοπιστίακαιποιότητα
 • Προσφοράέτοιμωνλύσεων
 • Διαφάνειαστιςτιμέςκαιευκολίαστηνκάλυψητωναναγκώνσας (E-Shop)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Γαλιλαίου 44 , 3011 Λεμεσός.
Τηλέφωνα: 25577552 / 70003242
E-mail: nikos@trikkis.com.cy
Web site: www.trikkis.com.cy

 • Έκπτωση Δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στην τιμή, για ελάχιστο ποσόν αγοράς €30, στους κατόχους κάρτας ΟΔ.Υ.ΚΥ..

Η προσφορά αυτή ισχύει μέχρι 18 Οκτωβρίου 2018.

ENGRAVE & PRINT

 • YOUR LIFE
 • YOUR BUSINESS
 • YOUR IDEA

We engrave your life, personal and professional.
Weddings, christenings, birthdays, personal moments, etc.
Personal gifts.
Business gifts.

Working with the latest technology with laser systems we can provide accurate engravings on small and big items you have, or at things we have in stock! In our shops in Kato Paphos or Pano Paphos, we have samples you can see and choose fonts/style materials etc that you would like us to engrave.
We also have big routers, that we can engrave on stones, wood, plastic etc. Also, we can cut acrylic letters, wood letters etc.
Personalized key rings, labels, signs are just small idea what we can offer in our shops!

Just contact us and ask us what you want.
We can engrave almost everything.

Contact Informations:

Address: – Agapinoros 67 (close to the big church in Kato Paphos next to Tyrimos fish tavern)
– Alexandrou Papagou 84 (close to Alpha mega supermarket and smart shop)
Tel: 7000 2468
Websitewww.keysandsigns.com
www.locksmithpaphos.com
Facebook:https://www.facebook.com/ keysandsigns