Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Τροποποιήθηκε στις: 9 Ιουνίου 2020

 

ΟΔ.Υ.ΚΥ Υπηρεσία Κύπρου-HE 28976 (αναφερόμενη ως “ΟΔ.Υ.ΚΥ”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας” δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφανή τρόπο. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων εξηγεί πως συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Νόμος 124(Ι)/2018) όπως τροποποιείτε κατά καιρούς και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 (ο “Νόμος”).

 • Αυτή η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είναι είτε υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες της ΟΔ.Υ.ΚΥς.
 • Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν μια επαγγελματική σχέση με την ΟΔ.Υ.ΚΥ.
 • Περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την γνωστοποίηση/ανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε άλλες εταιρείες ή άλλα τρίτα πρόσωπα (για παράδειγμα άλλους παρόχους υπηρεσιών ή προμηθευτές).

Σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μαζί με οποιαδήποτε άλλη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ή ειδοποίηση σας αποστέλλουμε κατά καιρούς όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα , ώστε να είστε ενήμεροι για τον τρόπο και τον λόγο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές χωρίς να τις παραμερίζει.

  

 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΟΔ.Υ.ΚΥ Υπηρεσία Κύπρου, είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στη Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE 28976 και με διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου στη Δημοκρατία 10, Λεμεσός, Άγιος Ιωάννης, 3012 Κύπρος.

H ιστοσελίδα δεν προορίζεται για παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με παιδιά.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή τυχόν αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρείας μας χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας:

ηλεκτρονικού Διεύθυνση ταχυδρομείου: dpo@odyky.com

Ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 10, Λεμεσός, Άγιος Ιωάννης, 3012 Κύπρος

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Είναι σημαντικό τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή. Παρακαλώ ενημερώστε μας εάν τα προσωπικά σας δεδομένα τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μας σχέσης.

 1. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες, σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο με τις οποίες εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά αυτού του ατόμου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πιθανόν να συλλέξουμε και/ή να  χρησιμοποιήσουμε και/ή να αποθηκεύσουμε περιλαμβάνουν:

α) Όνομα, Επίθετο

β) Διεύθυνση

γ) Τηλέφωνο

δ).Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

ε) Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές προς και από εσάς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

ζ) Από την ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) και τα cookies. Σε περίπτωση  που ο πελάτης ζητήσει να του παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, πιθανόν να συλλέξουμε πληροφορίες όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση, όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, διεύθυνση, χώρα, JCC Direct και λεπτομέρειες κάρτας.

η) Σε περίπτωση  που ο πελάτης ζητήσει να του παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, πιθανόν να συλλέξουμε δεδομένα επιβατών, δεδομένα μαρτύρων, δεδομένα εμπλεκόμενων μερών, πινακίδες αυτοκινήτου, άδεια οδήγησης, πιστοποιητικό εγγραφής οχήματος, ασφαλιστήριο έγγραφο, MOT οχήματος. Μπορεί επίσης να συλλέξουμε ειδικές κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων (αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εθνικότητά και τα δεδομένα υγείας) κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος ή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ

Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τα παιδιά μόνο με την προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει πρώτα τη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους. Μπορεί να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για παιδιά από τους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες τους στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών μας.  Για τους σκοπούς πολιτικής προστασίας δεδομένων, «παιδιά» θεωρούνται τα άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε με την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και/ή της παροχής των υπηρεσιών μας πρέπει να μας παράσχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία είναι απαραίτητα για την απαιτούμενη έναρξη και εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Λάβετε υπόψη σας ότι, εάν δεν μας δηλώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία, για να προχωρήσουμε με την παροχή των υπηρεσιών μας, δεν θα μας επιτραπεί να αρχίσουμε ή να συνεχίσουμε την παροχή των υπηρεσιών μας.

 1. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνουμε από τα υποκείμενα των δεδομένων αυτοπροσώπως ή μέσω του εκπροσώπου τους ή μέσω της ιστοσελίδας μας, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας. Συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθες περιπτώσεις όταν:

 1. Ζητήσετε την παροχή των υπηρεσιών μας
 2. Επιλέξετε ένα πλάνο ή υπηρεσία στην ιστοσελίδα μας
 3. Ζητήσετε να σας αποσταλεί απευθείας προώθηση των υπηρεσιών μας (μάρκετινγκ).
 4. Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποκτούμε νομίμως όχι μόνο από εσάς ή πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό ή και από άλλα τρίτα μέρη, όπως
 • Ασφαλιστικές εταιρείες ως εξής:.
 • Prime Ασφαλιστική, Υδρόγειος Ασφαλιστική, Κόσμος Ασφαλιστική, Commercial Ασφαλιστική, Εθνική Ασφαλιστική, Προοδευτική Ασφαλιστική, Simila (Cyprus) Ενοικιάσεις, Odycar Ενοικιάσεις, Anytime Ασφαλιστική.
 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Χειριζόμαστε και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με το Νόμο για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

 1. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει ή να προχωρήσουμε με σύμβαση μαζί σας
 2. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Έννομο συμφέρον υπάρχει όταν έχουμε έναν επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας. Αλλά, ακόμα και τότε, δεν θα πρέπει να αντιτίθεται αθέμιτα σε αυτό που είναι ορθό και καλύτερο για σας. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας είναι τα ακόλουθα:
 • Δημιουργία νόμιμων αξιώσεων και προετοιμασία της υπεράσπισής μας σε δικαστικές διαμάχες.
 • Μέσα και διαδικασίες τα οποία αναλαμβάνουμε να διασφαλίσουμε για την ασφάλεια του δικτύου της ΟΔ.Υ.ΚΥς, για την αποτροπή πιθανών εγκληματικών ενεργειών, την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων, τους ελέγχους αποδοχής πρόσβασης και τα μέτρα κατά των παραβάσεων.
 • Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης (κάμερες κλειστού κυκλώματος – CCTV), για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών ή απάτης.
 • Για ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών και/ή τιμολογίων.
 • Μέτρα για τη διαχείριση των επιχειρήσεων και για την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών.
 1. Όπου πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική ή συμβατική υποχρέωση; υπάρχουν ορισμένες νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς νόμους που είναι εφαρμοστέοι σε εμάς καθώς και απαιτήσεις κανονιστικών/νομικών διατάξεων, π.χ. Φορολογικοί νόμοι
 2. Μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Βασιζόμαστε στη συγκατάθεση σας ως τη νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησης σας δεν θα θίγεται.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει.

Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφορετικό σκοπό από τον αρχικό, θα σας ενημερώσουμε και θα σας εξηγήσουμε τη νομική βάση, στην οποία στηριζόμαστε.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα για να σας ενημερώσουμε για υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας.

Έχετε το δικαίωμα να “εξαιρεθείτε” από τη λήψη τέτοιων ενημερώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικών δελτίων και/ή άλλων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πατώντας κλικ στο σύνδεσμο “μη εγγραφής” σε οποιαδήποτε επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Στη συνέχεια, θα διαγραφτείτε από τη λίστα αλληλογραφίας μας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς μάρκετινγκ, επικοινωνώντας μαζί μας ανά πάσα στιγμή γραπτώς.

 1. ΑΠΟΔΕΧΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4, ενδέχεται να δοθούν τα δεδομένα προσωπικά σας δεδομέ με τα μέρη που αναφέρονται παρακάτω. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να δοθούν σε διαφορετικά τμήματα εντός της ΟΔ.Υ.ΚΥς και/ή  τρίτα μέρη για τους σκοπούς να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Κατά συνέπεια, τα τρίτα μέρη ενδέχεται να λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εκτελούμε τις υπηρεσίες μας και/ή και τις νομικές μας υποχρεώσεις. Τρίτα μέρη συνάπτουν συμφωνίες με την Ο.ΔΥ.ΚΥ, με τις οποίες αναλαμβάνουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον Νόμο.

Πρέπει να  τονίσουμε ότι ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σχετικά με εσάς  για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ή σε περίπτωση που απαιτείται από το νόμο  ή εάν έχουμε εξουσιοδότηση βάση των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεών ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Τρίτα μέρη δεσμέονται να να  χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για  σκοπούς παροχής υπηρεσιών και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Παρέχουμε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.

Υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες, οι αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι, για παράδειγμα: αρχές φορολογίας εισοδήματος, αστυνομία, προμηθευτές και/ή συνεργάτες και/ή ασφαλιστικές εταιρείες και ούτω καθεξής. Συγκεκριμένα τρίτα μέρη και/ή συνεργάτες  είναι: Prime Ασφαλιστική, Υδρόγειος Ασφαλιστική, Κόσμος Ασφαλιστική, Commercial Ασφαλιστική, Εθνική Ασφαλιστική, Προοδευτική Ασφαλιστική, Simila (Cyprus) Ενοικιάσεις, Odycar Ενοικιάσεις, Anytime Ασφαλιστική.

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουν εφαρμοστεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, ή η τροποποίηση. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε υπαλλήλους και άλλα τρίτα μέρη.

Έχουν τεθεί σε εφαρμογή διαδικασίες, για την αντιμετώπιση παραβιάσεων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις  παραβιάσεις και όπου απαιτείται από τον νόμο θα ειδοποιήσουμε εσάς και το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  σχετικά με την παραβίαση.

 1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της ικανοποίησης οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών ή αναγκών αναφοράς, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται μεγαλύτερη χρονική περίοδος από ορισμένους νόμους.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του διαστήματος διατήρησης περιλαμβάνουν:

 1. Αφότου ολοκληρωθεί η επιχειρηματική μας σχέση μαζί  σας ή με άλλο σχετικό πρόσωπο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για έως και 5 (πέντε) χρόνια εκτός και αν υπάρχει νομική υποχρέωση ή άλλη εκκρεμότητα.
 2. Εάν έχουμε νομική υποχρέωση (για παράδειγμα, ορισμένοι νόμοι απαιτούν από εμάς να διατηρούμε τα δεδομένα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα προτού μπορέσουμε να τα διαγράψουμε π.χ. εθνικό εργατικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, νομοθεσία για την καταπολέμηση της απάτης).
 3. Εάν είναι σκόπιμη η διατήρηση λαμβάνοντας υπόψη τη νομική μας θέση (όπως, δικαστικές ή κανονιστικές έρευνες).

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:

 • Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας  όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε αναγκαίους νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ανακριβή ή έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε, δεν χρειάζονται πλέον, αλλά θέλετε να τα διατηρήσουμε για χρήση τους σε πιθανές νομικές αξιώσεις κ.ά.
 • Να αιτηθείτε φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε και να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν .
 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στην σχετική ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών  (http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_el/home_el?opendocument).

Πρώτού απευθυνθείτε στο Γραφείο του Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα εκτιμούσαμε, ωστόσο, να έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε τα ερωτήματα σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@odyky.com.

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτή η έκδοση τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 09/06/2020. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς. Σας συνιστούμε ωστόσο να επανεξετάζετε αυτή τη πολιτική περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας.