• Έκπτωση δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στην τελική τιμή, εκτός αντιγραφής απλών κλειδιών.

  • Εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση.

    Η Προσφορά ισχύει μέχρι 15/09/2018.

STELIOS KEY SERVICE LTD

Από το 1999, η Εταιρεία μας, παρέχει ποιοτική και άριστη εξυπηρέτηση, στον τομέα μας. Εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση για κάθε τύπο κλειδαριάς, με σύγχρονες μεθόδους και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

  • Ανοίγματα – Ξεκλειδώματα Οικιών & Υποστατικών.
  • Αντιγραφή όλων των τύπων κλειδιών.
  • Κατασκευή Master Key.
  • Aντικαταστάσεις κλειδαριών, παντός τύπου και μάρκας.
  • Κλειδαριές ασφαλείας.
  • Επιγραφές.
  • Σφραγίδες.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ζήνωνος Σώζου 17 & Γεράσιμου Μαρκορά 19Δ , Λευκωσία.
Τηλ: 99626566 / 99302828 / 22767641
e-mail: stelioskey@hotmail.com