• Έκπτωση 15% σε αλλαγή  λαδιού αυτοκινήτου  ή αγορές  λαδιού.

  • Έκπτωση  3 σεντ ανά λίτρο στην προτινόμενη τιμή πετρελαίου θέρμανσης και δωρεάν διανομή στις περιοχές Γέρι και Δάλι.

               Η Προσφορά ισχύει μέχρι 22/09/2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γερίου, 2200 Λευκωσία
Τηλ: 22815686