• Έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) στις μπαταρίες, στη σκηνή, από Ορόκλινη μέχρι Κίτι, στους κατόχους κάρτας μέλους ΟΔ.Υ.ΚΥ..

  • Δίδεται δεκαοκτάμηνη εγγύηση.

    Η Προσφορά ισχύει μέχρη 1/10/2019

ΠΑ.ΜΙ.ΝΙ. ΛΤΔ

Παρέχουμε αλλαγή μπαταρίας, στο σημείο που βρίσκεται το αυτοκίνητο, στην ευρύτερη περιοχή Λάρνακας, από Ορόκλινη μέχρι το Κίτι. Για περιοχές εκτός των προαναφερθέντων, κατόπιν συνεννοήσεως. Εξυπηρέτηση άμεση και με εγγύηση δεκαοκτώ μηνών.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ιωάννη Κονδυλάκη 2, 6042 Λάρνακα.
Τηλ: 99748874 / 99211117 / 99676878
Φαξ: 24362422