• Έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) στα εργατικά, στις ηλεκτρολογικές εργασίες και στο Air Condition, στους κατόχους κάρτας μέλους ΟΔ.Υ.ΚΥ.

  • Έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) στις μπαταρίες, στους κατόχους κάρτας μέλους ΟΔ.Υ.ΚΥ.

    Η προσφορά αυτή ισχύει μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2018. 

Μάκης Κυριάκου, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων.

Παρέχονται πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές εργασίες και επιδιορθώσεις, για το αυτοκίνητο, καθώς και για το Air Condition. Αλλάζονται μπαταρίες.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Δρόμος Τροόδους, 2482 Τεμβριά, δίπλα από υπεραγορά Κάσινος.
Τηλέφωνο: 99636828 / 22932788