• Έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) στην τελική τιμή.

  • Παρέχεται δωρεάν αυτοκίνητο αντικατάστασης.

  • Shampoo & Polish δωρεάν, πριν την παράδοση.

    Η Προσφορά ισχύει μέχρι 15/09/2018.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Χαρίλαου Μιχαήλ 10 (όπισθεν Γυμνασίου Παλ/σσας, Καϊμακλί, 1020 Λευκωσία.
Τηλέφωνα: 22431289 / 99650493
e-mail: charlies1@cytanet.com.cy